9.září 2020 jsme oslavili 88 let od založení původní firmy Halama. Přes mnohá úskalí a nepřízně osudu jde již čtvrtá generace krok za krokem kupředu a snaží se plnit poslání Františka Halamy, zakladatele, „dělat radost lidem, prostřednictvím skleněné krásy, lidem, v jejichž rukou sklo vzniká i lidem, kteří se z něho těší ve všech koutech světa“.

Historie

Při zušlechťování skla uplatňujeme své nejlepší schopnosti a dovednosti. S pokorou užíváme návrhy, formy, technologie, know-how a materiály, jež pro nás vytvořili předkové, ale odkaz pro budoucí generace rozvíjíme také vlastními zkušenostmi a invencí. S láskou vytváříme nadčasové hodnoty. Děkuji rodině a všem spolupracovníkům za dlouhodobou podporu. Robert Halama

Foto: Silvie Lintimerová - fotoateliér