Příběh silné vize a nezdolné vůle

Když se onoho srpnového rána roku 1932 ve dveřích živnostenského úřadu objevila silueta mladého muže a na úřednický stůl dopadlo ostré letní slunce, nikdo nemohl tušit, jaký příběh se začíná odvíjet. Tím mužem byl František Halama, devatenáctiletý syn místního skláře, a vešel s jasným plánem: „Žádám o živnostenské oprávnění na rytí a broušení skla. Chci vybudovat podnik a vyrábět značkové sklo, které bude obdivovat celý svět.“

Ale nepředbíhejme.

1913

Narození Františka Halamy II.

Dílna v Alšovicích

Dílna v Alšovicích

1913

Narození Františka Halamy II.

František nedospěl k tomuto rozhodnutí náhodou. S vůní taveného skla vyrůstal odmalička. Denně sledoval otce, jak v domácí dílně s pomocí ohně vlastním dechem a šikovnýma rukama kouzlí z horké skloviny čarovné květy a figurky pestrých barev. A kdybyste spolu s ním vyšli na práh jeho rodného domu v Alšovicích a rozhlédli se po okolních kopcích, našli byste podobné řemeslníky v každé druhé chalupě. Sklářské řemeslo se v podhůří Jizerských hor předávalo z generace na generaci již od středověku a zručnost místních sklářů byla vyhlášená. Skleněnou bižuterii ze zdejších dílen si zamilovali obyvatelé Paříže, Severní Ameriky i černé Afriky.

1930

Studium na Státní odborné škole sklářské v Železném Brodě

1932

František Halama II. zakládá v 19 letech v Alšovicích vlastní sklářskou manufakturu

Státní odborná škola sklářská v Železném Brodě

Státní odborná škola sklářská v Železném Brodě

„Těch nových lidí, kteří mě ještě neznají,“

„Těch nových lidí, kteří mě ještě neznají,“

František Halama však nad svými vrstevníky vynikal silnou vizí a obdivuhodným nasazením. Rodina ho podporovala – rodiče mu umožnili vystudovat odbornou sklářskou školu v Železném Brodě i mistrovský ročník v Novém Boru. Doba však podnikání moc nepřála. Celosvětová hospodářská krize tvrdě dopadla počátkem 30. let i na Československo – průmyslové i zemědělské podniky se hroutily, živnostníci krachovali, počet nezaměstnaných dosáhl milionu, byly zavedeny žebračenky. A právě v takové době se František rozhodl postavit na vlastní nohy v oboru, který si zamiloval: broušení a rytí skla.

Osud mu nadělil do vínku schopnost představovat si věci příští a za svou vizí si pevně jít. Dnes bychom ho asi označili za vizionáře, tehdy ho sousedé ho považovali za sice praktického, ale tak trochu snílka. Proč ne, vždyť snílek zní v arabštině právě „halama“. Ale kromě představivosti a cílevědomosti měl František ještě jednu schopnost. Uměl skvěle komunikovat a prodat své zboží. Nevynechal jedinou příležitost předvést výsledky své práce na výstavách, třeba na druhém konci světa. „Těch nových lidí, kteří mě ještě neznají,“ liboval si.

1936

Zahájení vývozu do Ameriky, Indie, Itálie a dalších zemí

Nejvyšší cena francouzské vlády

Nejvyšší cena francouzské vlády

„Naše výrobky ozdobí sídla králů i prezidentů“
„Naše umělecké sklo do každé domácnosti“

„Naše výrobky ozdobí sídla králů i prezidentů“
„Naše umělecké sklo do každé domácnosti“

František Halama skloubil odborné znalosti s vytříbeným estetickým cítěním. Uznával jen dokonalou práci. Propojil věhlasné výtvarníky s nejzručnějšími řemeslníky, které znal. Nakazil je svým nadšením a získal je pro plán, který nikoho z oslovených nemohl nechat chladným: „Naše výrobky ozdobí sídla králů i prezidentů“. Dobový slogan „Naše umělecké sklo do každé domácnosti“ navíc prozrazuje, že myslel i na širší vrstvy. V roce 1936 už vyváží nejenom do zemí starého kontinentu, ale i do Ameriky a Asie. Zadostiučinění se mu dostalo o rok později, když na Světové výstavě v Paříži obdržel nejvyšší cenu francouzské vlády.

1938

Úspěch na mezinárodní výstavě řemesel v Berlíně

1938

Úspěch na mezinárodní výstavě řemesel v Berlíně

1939

Svatba Františka Halamy II. s Olgou Sochorovou

1941

Stavba nové brusírny v Železném Brodě vedle sídla firmy

1942

Sídlo firmy František Halama, Jirchářská 55, Železný Brod

Nad Evropou rozpínala křídla německá orlice, ale její stín se úspěšnému Františkovi vyhýbal. Dařilo se mu i v osobním životě. Milovaná Olga souhlasila s jeho žádostí o ruku a po pár měsících se slavila veselka. Začátek druhé světové války už novomanžele zastihl v Železném Brodě, kam se z Alšovic přestěhovali i s celou sklářskou manufakturou. Rychlý rozvoj firmy si vyžádal koupi nových pozemků i výstavbu nových dílen, aby bylo možno uspokojit rostoucí poptávku po skleněných výrobcích značky František Halama. Největší zájem stejně jako dnes vzbuzovala řada dutého skla foukaného do umělecky dokonale zpracovaných kovových forem. U nich se na chvíli zastavíme.

Formy

čtyřdílná forma vázy

čtyřdílná forma vázy

Každý si dovede představit, že pekař nebo cukrář potřebuje formu, v níž se z těsta stane bábovka. Se sklovinou je to velice podobné. Sklář František měl ovšem vyšší ambice. Chtěl vytvářet živé obrazy zakleté do skla: víly tančící na povrchu váz, bujný život jarní zahrady prorůstající flakónem na parfémy. Každou mísu na ovoce či dezert vnímal jako jedinečné umělecké dílo, které má v lidech vzbuzovat úžas.

Návrhy jsou základem pro vývoj nového designu

Aby tuto vizi zrealizoval, musel nejprve oslovit výtvarníka, který ji pečlivě rozkreslil na papír. Návrhu se poté ujal sochař a modelář a stvořili trojrozměrný předmět, který už bylo možno vzít do ruky. Upravovali detaily, odstraňovali nedostatky. Po týdnech a měsících práce zhotovili definitivní kovovou formu, ze které se výrobky budou další desítky let rodit.

Pohled do tehdejší nově vybudované dílny vedle sídla firmy - Jirchářská 55

Nelze se však domnívat, že hotový výrobek značky František Halama vzniká jen vytvarováním skla ve formě. Z formy se po mnoha hodinách chladnutí vyloupne polotovar, který projde šikovnýma rukama mnoha lidí. Nadbytečné sklo se ořezává, detaily se vybrušují, ohlazují, zjemňují a zvýrazňují matováním či leštěním. Nebýt zkušených lidských rukou a pozorných očí, chyběla by výrobkům duše. A právě o ni usiloval František Halama nejvíce.

Válečná léta

1942

Přikoupení dvou brusíren a rozšíření produkce o výrobu auto-reflektorových skel, knoflíků, odznaků a různých praktických předmětů

Specifické prostředí válečného hospodářství vyžadovalo netradiční kroky, aby podnik dál fungoval. František vybudoval dvě brusírny a rozšířil výrobu směrem, jaký by od umělecky založeného podnikatele čekal málokdo. Začal dodávat skla do reflektorů aut, signální, odrazová a výstražná skla. Brousil čočky pro výrobce kapesních svítilen. Navázal na tradici domácích výrobců skleněné bižuterie a zahájil výrobu knoflíků.

Vzorník skleněných odznaků

Vzorník skleněných odznaků

Také si spočítal, že když bude vyrábět skleněné odznaky, které budou levnější než kovové, uspěje. A nemýlil se. Z dnešního pohledu to může vypadat jako drobnost, ale 30. a 40. léta dvacátého století byla zlatým věkem spolků, sportovních klubů, sokolských jednot, sdružení baráčníků, politických hnutí a stran. Odznaky hrdě nosil každý člen příslušné komunity.

1944

Narození Františka Halamy III.

Na jaře roku 1944 nastala v rodině Halamových radostná událost. Narodil se syn, pokračovatel rodu i rodinné sklářské tradice. Dali mu křestní jméno František, po tatínkovi i dědečkovi.

Konec války přivítal František Halama i se svými padesáti zaměstnanci v dobré zdravotní i finanční kondici.

Firma se mohla znovu rozletět do světa, který se po šesti válečných letech svobodně nadechoval. V jarním vzduchu se vznášela naděje a radostná očekávání.

1946

Fotografie z oslavy druhých narozenin

1948

„Cena za výjimečnost“ od marockého sultána na výstavě v Casablance

Nikdo v Železném Brodě, ani vizionář František Halama, neměl ponětí o plánech sovětského vládce Josefa Stalina a nikdo nepočítal s tím, co mělo přijít za tři roky.

Temné období

Protokol o znárodnění firmy

Protokol o znárodnění firmy

Z dnešního pohledu se může poválečný vývoj v Československu jevit nepochopitelně. Tehdejší situace v srdci Evropy k němu však nezadržitelně spěla.

Roosevelt s Churchillem a Stalinem už před koncem války dojednali na Jaltě, jak si USA, Británie a Sovětský svaz rozdělí sféry vlivu v poválečné Evropě. Obyvatelé Československa byli vděční sovětským vojákům, že jejich zemi osvobodili od nenáviděných nacistů. Lidé po prožitém pekle zatoužili po budování ráje na zemi. Nacistickou ideologii „nadřazené rasy“ vystřídala Sovětským svazem prosazovaná ideologie „beztřídní společnosti“, kde si budou všichni rovni, která ovládla myšlení celých mas. Během tří poválečných let českoslovenští komunisté pod vedením a bedlivým dohledem soudruhů z Kremlu postupně obsadili všechny důležité posty ve státě a po únoru 1948 začal rudý teror. Režim v Československu byl označen za lidově demokratický, v platnost vešla nová Ústava, která stavěla mimo zákon vše „buržoazní“, tedy podnikavost, samostatnost, úspěch a bohatství.

27. 2. 1948

Znárodnění firmy, zabavení zásob, budov i pozemků, národní podnik ukončil používání značky Halama, převzal a dále používal pouze značku Železnobrodské sklo

Továrník František Halama se přes noc stal nepřítelem lidu. Jako bohatý a úspěšný člověk patřil k těm, kdo měli být vyloučeni ze společnosti, kde nejsou žádní vykořisťovatelé a všichni společně pracují pro lepší zítřky. Už dva dny po komunistickém převratu, 27. února 1948, mu byla zabavena firma včetně peněz, umělecky cenných forem, skladových zásob, budov i pozemků a vše přešlo do rukou státu.

Jelikož totalitní ideologie má schopnost probouzet v lidech záporné vlastnosti, neúspěšní sousedé s páskami Národní fronty na rukávech radostně znárodňovali a přehrabovali se v osobním majetku rodiny Halamových. Tyto krádeže za bílého dne byly na denním pořádku po celé zemi. Vždyť v každé vesnici či městě žili lidé, kteří se díky vlastní podnikavosti měli lépe než ostatní. A s nimi bylo potřeba „zatočit“.

1948–1966

Prostory a provozovny firmy využívá národní podnik Železnobrodské sklo

Lidé žijící v totalitním systému mají na vybranou: utéct, nebo zůstat. František Halama se rozhodl pro druhou možnost. Navzdory čerstvému uznání „Cena za výjimečnost“ od marockého sultána, přes četná ocenění ze světových výstav a nezměrné zkušenosti se ve své bývalé firmě paradoxně stal pouhým řadovým dělníkem. Jeho syn nesměl studovat. Rodina byla vystavena domovním prohlídkám a výslechům tajné policie. Do domu mu nastěhovali rodinu prověřeného komunisty, takže měl nezvaného hosta každý den v kuchyni. Františkova manufaktura se později stala součástí obřího národního podniku Železnobrodské sklo. Ten pohltil všechny soukromé sklářské dílny po celém Jablonecku. Tak vypadalo vítězství pracujícího lidu.

Jen stěží si lze představit, jak se František Halama v té době cítil. Nemohl předat své zkušenosti se řízením sklářského podniku malému Františkovi, jemuž byly v té době teprve 4 roky. Zažíval značné rozčarování, stále však věřil, že tahle nespravedlivá doba brzy odezní a vše se v dobré obrátí. Vždyť všechno kolem se příčilo zdravému rozumu a jeho podnikatelským instinktům. Kdo by si tehdy pomyslel, že se tato temná epizoda protáhne na 40 let.

Železnobrodské Sklo, národní podnik, závod 1

Železnobrodské Sklo, národní podnik, závod 1

Dobový tisk oslavoval vítězství socialismu na všech frontách. V letech 1948-1989 vyvážel státní podnik Železnobrodské sklo do zahraničí broušené vázy, ovocné a dezertní mísy, flakóny, sklenice, bonboniéry, likérové a toaletní soupravy vyráběné stále pomocí ukradených Františkových forem. Sklo z Jablonecka bylo v cizině prezentováno jako pýcha československého lidu, který o tom paradoxu neměl ani ponětí.

Postupně se s klesající výkonností socialistického hospodářství zhoršovala i kvalita železnobrodského skla. Sériové výrobky bez pečlivého opracování vycházely z rukou frustrovaných lidí bez zájmu o kvalitní řemeslo a bez jakékoli perspektivy.

Sídlo firmy po dvaceti letech totalitního režimu

Plynuly měsíce, roky a celá desetiletí a národu začalo docházet, že zářivá budoucnost pod rudou hvězdou nikdy nenastane. Stačilo se projít po Praze, nahlédnout do obchodů, a hned bylo každému jasné, že ráj na zemi vypadá jinak. Život ve lži navíc pokřivil lidské duše a v ideály komunismu už přestaly věřit i vládnoucí kruhy. Sovětský svaz se rozpadal a v Kremlu se potýkali s vlastními problémy.

1969

Úmrtí Františka Halamy I., zakladatele firmy; svatba Františka Halamy III. s Miroslavou Vochozkovou; narození Olgy Halamové

1969

Úmrtí Františka Halamy I., zakladatele firmy - svatba Františka Halamy III. s Miroslavou Vochozkovou - narození Olgy Halamové

1975

Narození Roberta Halamy

1976

Úmrtí Františka Halamy II.

Vzkříšení

Sametová revoluce

Sametová revoluce

1989

Pád komunismu v Československu

1991

Zahájení restitucí zabaveného majetku, žádosti podává František Halama III. s matkou Olgou

Na sklonku roku 1989 vyšli lidé v Československu do ulic, zazvonili klíči a poslali vládu jediné pravdy  na smetiště dějin.

Co se mezitím událo u Halamových? Františkův syn František vyrostl, stal se strojařem, oženil se a narodily se mu dvě děti – dcera Olga a syn Robert. Dědeček František, hrdina našeho příběhu, se však z vnoučat radoval jen krátce. Prožité útrapy se podepsaly na jeho zdraví a v roce 1976 po třetím infarktu v 63 letech zemřel.

Z událostí roku 1989, kdy z lidí spadlo těžké břímě a přišla vytoužená svoboda, by měl jistě velkou radost. Václav Havel, úhlavní nepřítel komunistického režimu, se stal prezidentem. Najednou bylo možné cokoliv. Vyrazit do Vídně na kávu. Vysvětlit dětem, že ruská okupace nebyla přátelská pomoc. Jet s batůžkem jen tak do světa. Založit firmu. Nebo se přihlásit o svá práva.

Právě před takovou možností se ocitli František Halama mladší s manželkou Miroslavou, synem Robertem a dcerou Olgou. Věděli, že československý stát se před očima celého světa zavázal odškodnit bezpráví, jehož se na svých občanech před desítkami let dopustil. Začalo období restitucí a bývalým majitelům se měl vrátit všechen ukradený majetek. Nebo spíš to, co z něj zbylo.

1991

Zahájení restitucí zabaveného majetku, žádosti podává František Halama III. s matkou Olgou

Pátrání po zbytcích zabavených výrobních prostředků

1992

Úmrtí Olgy Halamové, rozené Sochorové

K Halamovým zavítal tajemný cizinec s lákavou nabídkou, že odkoupí veškeré duševní vlastnictví po dědečkovi, včetně forem a výkresů. Pro rodinu, která už s výrobou skla neměla osobní zkušenost, to bylo velké pokušení. Sešla se tedy rodinná rada, a to stále v témže domě č.p. 55 v Železném Brodě, který si dědeček zakladatel před druhou světovou válkou zvolil za své sídlo, tuto adresu vepsal do značky a lepil ji na všechny své výrobky odcházející do světa. Rodinná rada rozhodla jednoznačně: Neprodáme. Chceme zpátky své sklářské formy a navážeme na dědečkovu práci. Chybějící zkušenosti si doplníme za pochodu. Nejkrásnější české sklo značky František Halama bude opět obdivovat celý svět. A pustíme se do toho společně celá rodina.

Začal kolotoč právních bitev, protože se nikomu nechtělo vracet něco, co už 40 let považoval za svůj majetek. Některé sklářské formy se ztratily, jiné nástroje se při předávání záhadně poškodily. Privatizované podniky začaly tušit, že jim před očima vyrůstá nepříjemná konkurence a že přijdou o důležitou část svého sortimentu. Tahanice pokračovaly, po letech právních sporů se dokonce ztratil celý soudní spis.

1994

František Halama III. se synem Robertem obnovují výrobu původních reliéfních výrobků

1996

Úspěšný export do Evropy, např. do Francie, Itálie, Švýcarska a Portugalska, nemalá část produkce se vyváží i do USA

Doba nejistoty, kdy vůbec nebylo jasné, jak to dopadne, nakonec pominula a na podzim 1994 mohli Halamovi ohlásit, že znovuzrozená značka Halama – Original Czech Art Glass opět vstupuje na trh. Na ručně broušených vázách se opět roztančily secesní víly . Po obvodu ovocných a dezertních mís se znovu rozběhla malá i velká zvířata. Na zlatem zdobených flakónech a likérových sklenicích opět vyrostly květiny podivuhodných tvarů.

Duch a jméno Františka Halamy se, jako už tolikrát předtím, vydaly ze Železného Brodu do světa.

Příběh pokračuje

František a Robert Halamovi

Broušená skleněná váza dokáže otevřít nejedny dveře. Své o tom vědí František a Robert Halamovi, kteří už čtvrt století přinášejí zákazníkům skleněnou krásu.

Nenabízejí jen průzračnost českého skla a fantazii českých výtvarníků. Ve výrobcích značky František Halama se snoubí jemná práce pevné ruky s pozorností zkušeného oka a soustředěnou myslí. Odráží se v nich také uspokojení člověka, který ruční výrobek vytvořil a kochal se jeho dokonalou krásou.

Nad každou vázou, mísou i ornamentem se jako neviditelný obláček vznáší vize Františka Halamy, s níž se onoho srpnového rána 1932 vydal do světa podnikání: vyrábět co možná nejkrásnější české sklo. Vize tak pevná, že ji nedokázaly zničit ani lidská závist či chamtivost, tanky, tajná policie ani žádný z totalitních režimů. Sen tak mocný, že Františkovým potomkům pomáhá otevírat dveře po celém světě i dnes.

„Co si lze představit, to lze i uskutečnit.“

A svět přijímá dílo rodiny Halamových s otevřenou náručí. Většina produkce opouští Evropu a směřuje na Blízký i Dálný východ, do zemí Perského zálivu, do Číny a do Japonska. Páteří produkce značky František Halama zůstává i nadále reliéfní sklo vyráběné v uměleckých formách po dědečkovi, otec se synem se však nezaleknou žádné nové výzvy. Proto v jejich portfoliu najdeme i exkluzivní sklo pro zvláštní příležitosti vyrobené v jediném exempláři. Už zakladatel František říkal: „Co si lze představit, to lze i uskutečnit.“ Tím se řídí i jeho vnuk Robert Halama, který rodinnou firmu již řadu let vede.

2007

Titul Podnikatel roku

Na podzim roku 2007 Roberta napadlo, že by otce potěšil titul Podnikatel roku, a tajně ho do této celostátní soutěže přihlásil. František Halama se zúčastnil vyhlašování krajského kola a ke svému překvapení odcházel z pódia s cenou za první místo. Toto ocenění znamenalo pro jejich podnikání zásadní posun, jelikož se tyto soutěže konají pod záštitou významných politiků a ministrů, a Halamovým se tím pootevřely dveře do oblasti diplomacie a protokolu. Zde jsou dary nesmírně důležité, jako forma uznání a dobré vůle reprezentují český stát a musí být výjimečné. A tak se František a Robert Halamovi stali jistým způsobem neoficiálními českými diplomaty, kteří svými výrobky navazují se světem první křehký kontakt.

2010

Václav Havel obdržel skleněnou sošku Lva senátu

Láska ke sklu je víra v zázračnou moc krásy, která povznáší lidské duše.

V pohádkách se říká, že láska překoná všechna protivenství. Láska ke sklu je víra v zázračnou moc krásy, která povznáší lidské duše. A z lásky se také Robertu Halamovi narodily děti a nit rodinné tradice se může odvíjet dál do budoucnosti. Děti jsou dnes už ve věku, kdy se z nich stávají osobnosti s vlastním názorem. Dcera přemýšlí o tom, jak by mohlo vypadat broušené sklo v 21. století, a syn si před mapou světa v otcově pracovně představuje, kde všude by se také mohlo líbit.

A co se děje dnes?

„Chci činit tento svět šťastnějším prostřednictvím vlastní energie a emocí vtělených do skla.

Svým spolupracovníkům a jejich rodinám přeji bezpečný a stabilní život vycházející z rovnováhy těla i ducha – život úspěšně kombinující čas na práci a rodinu.“

Robert Halama