Kdo jsme
Značka „HALAMA“ je synonymem kvalitního českého skla.
Umíme působit lidem radost prostřednictvím ručně vyráběné skleněné krásy, která potěší oči a ruce našich zákazníků.
Součástí naší značky je osobní odpovědnost majitelů vůči spolupracovníkům, obchodním partnerům, koncovým zákazníkům i veřejnosti v regionu.

 

Kdo za značkou stojí
Duší firmy byl od roku 1932 její zakladatel František Halama, vizionář, který se po celý život řídil myšlenkou „Co si lze představit, to lze i uskutečnit.“
Pokračovatelé jeho rodu navázali na jeho práci a jsou výhradními majiteli společnosti i značky.
Ze srdce si přejí, aby se k této značce hrdě hlásili všichni ti, kdo se na tvorbě skleněné krásy podílejí.

 

Co tvoříme
Při zušlechťování skla uplatňujeme své nejlepší schopnosti a dovednosti.
S pokorou užíváme návrhy, formy, technologie, know-how a materiály, jež pro nás vytvořili předkové, ale odkaz pro budoucí generace rozvíjíme také vlastními zkušenostmi a invencí.
S láskou vytváříme nadčasové hodnoty.

 

Náš region a naše země
Zapojujeme nové generace výtvarníků a sklářů studujících Sklářskou školu v Železném Brodě a podporujeme jejich nadšení pro práci se sklem.
Přispíváme k rozvoji regionu a udržitelnému kvalitnímu životu zde.
Prostřednictvím výrobků značky Halama zviditelňujeme region a přitahujeme na Železnobrodsko domácí i zahraniční návštěvníky.
Jsme hrdými občany České republiky a děláme vše pro to, abychom pro kvalitní české sklo získávali stále větší obdiv celého světa.

 

Globální přesah
Chceme přispívat k šíření a prosazování smyslu pro spravedlnost v globálním měřítku. Chápeme a respektujeme různé kultury s vědomím vlastní identity a výjimečnosti českého národa.
Spojujeme lidi, zejména šikovné skláře a brusiče se zdatnými obchodníky a nadšenými odběrateli z celého světa. Sdílíme podobné hodnoty a myšlenky a navazujeme trvalé vztahy, což se odráží i v našich výsledcích.
Vlastní prací jdeme příkladem svým dětem.

 

Osobní přání Roberta Halamy
Kruh se uzavírá, i já se při veškerém svém snažení řídím dědečkovým heslem „Co si lze představit, to lze i uskutečnit“. Chci činit tento svět šťastnějším prostřednictvím vlastní energie a emocí vtělených do skla. Svým spolupracovníkům a jejich rodinám přeji bezpečný a stabilní život vycházející z rovnováhy těla i ducha – život úspěšně kombinující čas na práci a rodinu.

 

Robert Halama